Chào mừng bạn đến với Anduy Archi thế giới kiến tạo - Welcome to Anduy Archi for creative people

7/26/2009

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
TCVN 3907: 1984 Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3978: 1984 Trường học phổ thông - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3981: 1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4260: 1986 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

TCVN 4450: 1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4451: 1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4602: 1988 Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5065: 1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577: 1991 Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5713: 1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường

TCVN 4470: 1995 Bệnh viện da khoa - Yêu cầu thiết kế

TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXD 60 : 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 276 : 2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 293 : 2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

TCXD 281 : 2004 Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 287 : 2004 Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 288 : 2004 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 289 : 2004 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 287-288-289: 2004 Các công trình hoá thể thao

TCXD 306 : 2004 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng

TCXD 320 : 2004 Bãi chôn chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 323 : 2004 Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 355 : 2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 361 : 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 365: 2007 Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế